Profesionistul zilei: Mircea Cărtărescu

Poetul, prozatorul, criticul literar și publicistul român Mircea Cărtărescu s-a născut pe 1 iunie 1956 la Bucureşti. A frecventat Cenaclul de Luni condus de criticul literar Nicolae Manolescu şi face parte din grupul poeţilor optzecişti. În perioada cât era student la Facultatea de Limbă şi Literatură Română a participat şi la cenaclul „Junimea” condus de Ovid S. Crohmălniceanu. După ce a prezentat teza de licenţă despre imaginarul poetic eminescian în 1980, care a fost publicat ]n volumul „Vis Chimeric”, reeditat în anul 2011.  Obţine şi doctoratul în anul 1999 cu o teză coordonată de Paul Cornea care are ca temă postmodernismul românesc.

În prezent, Mircea Cărtărescu este conferenţiar universitar la Catedra de literatura română a Facultăţiide Litere din cadrul Universităţii din Bucureşti. Activitatea sa artistică a debutat în cadrul Cenaclului de Luni cu o serie de poezii coordonate de Nicolae Manolescu. A publicat şi proză în antologia Desant’83. O operă unică este Levantul, care face un periplu prin istoria literaturii române şi în care scriitorul foloseşte toate stilurile poetice de la Dosoftei la Nichita Stănescu. În prezent este considerat un teoretician important al postmodernismului românesc.

Sursă foto: www.agentiadecarte.ro