SRFRA despre Subprogramul naţional FIV/ET

Societatea Română pentru Fertilitate şi Reproducere Asistată (SRFRA) salută decizia autorităţilor de a relua subprogramul pentru Fertilizare în vitro şi Embriotransfer (FIV/ET), confirmată prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 386/2015.

Necesitatea unei politici consecvente în acest domeniu devine imperativă, în contextul tendinţelor alarmante de evoluţie a indicatorilor medicali şi socio-economici.

Numeroase studii demografice arată o scădere continuă a ratei fertilităţii în Europa. La aceasta contribuie, între altele, şi tendinţa de a amâna concepţia până când reproducerea pe cale naturală nu mai este eficientă sau posibilă. ESHRE Capri Workshop Group a publicat în 2010 o analiză denumită sugestiv “Europa continentul cu cea mai scăzută fertilitate”, iar alte publicaţii confirmă faptul că amânarea concepţiei duce la reducerea ratei fertilităţii şi creşterea riscului de a rămâne definitiv fără copii (Egbert te Velde; Schmidt ESHRE Task Force 2012).

În România natalitatea a scăzut constant în ultimele decenii, atingând un minim istoric în 2013.

FIV

O rată de fertilitate sub 2 conduce la scăderea şi îmbătrânirea populaţiei, cu consecinţe economice şi sociale devastatoare pe termen lung. Rata de fertilitate îngrijorătoare de 1,29 constatată în ţara noastră este determinată atât de decizia voluntară a unor cupluri de a nu avea copii, cât şi de imposibilitatea a numeroase cupluri de a procrea, în ciuda dorinţei şi eforturilor depuse. Accesul redus la tehnologiile moderne de tratament contribuie, la rândul său, la privarea multor familii de bucuria de a creşte copiii mult doriţi.

Infertilitatea este definită ca o boală a sistemului reproductiv ce are drept consecinţă eşecul conceperii unui copil după 12 luni de activitate sexuală neprotejată (Zegers-Hochschild et al., 2009). Atât Parlamentul European prin comunicatul „Apel la acţiune în materie de infertilitate și demografie”, cât şi Organizaţia Mondială a Sănătăţii recunosc infertilitatea ca o problemă de sănătate publică şi socială cu consecinţe grave, în continuă creştere şi cu efect de accentuare a declinului demografic.

Majoritatea studiilor arată ca infertilitatea afectează 10-15 % din cuplurile aflate la vârsta reproductivă. În peste 15% din cazuri infertilitatea determină simptome depresive severe (Verhaak et al, 2005, 2007; Lund et al, 2009). Impactul asupra relaţiei de cuplu, vieţii sociale sau randamentului profesional se amplifică într-o cascadă de efecte cu implicaţii economice şi demografice.

Rata infertilităţii creşte de la 6% la femeile sub 24 ani la peste 30% la femeile din grupul de vârstă de 35-44 ani (Abma et al, 1997). Odată cu reducerea semnificativă a fertilităţii, vârsta determină şi o creştere marcată a complicaţiilor, riscului de avort spontan, anomalii cromozomiale la făt sau naştere a unui copil mort. Stilul de viaţă modern, lipsa de informare şi lipsa finanţării investigaţiilor şi tratamentelor de fertilitate determina multe cupluri să amâne concepţia, uneori până când este prea târziu.

În ciuda progreselor pe care medicina reproductivă le-a realizat în ultimii ani, efectul devastator al vârstei nu poate fi contracarat. Adresabilitatea tardivă către specialist împreună cu întreruperea prematură a tratamentelor duc la creşterea semnificativă a numărului de femei care vor rămâne definitiv fără copii.

Tehnologiile de reproducere asistată sunt considerate o parte importantă a politicilor naţionale care se adresează unor provocări demografice şi reproductive (Ziebe şi Devroey, State of the ART 2007 Workshop Group, 2008). Includerea într-o politică naţională s-a dovedit o alegere cost eficientă şi merită să se alăture celorlalte măsuri de susţinere socială şi demografică (Grant, 2006; Hoorens, 2007).

Necesitatea utilizării tehnicilor de reproducere asistată este în continuă creştere, datorită tendinţelor actuale medicale şi sociale ( Nygren, 2001 şi 2002; Nyboe Andersen, 2004 şi 2006; CDC 2006). În Europa încă se constată o utilizare redusă, cea mai înaltă fiind în Danemarca, cu 2128 cicluri de tratament la 1 milion de locuitori, urmată de Belgia, cu 1847 cicluri/mâl, dar scăzută în Marea Britanie, la 663 cicluri la un milion de locuitori. Proporţia de copii concepuţi prin FIV este corelată cu gradul de finanţare a tratamentelor, aşa cum demonstrează studiul lui Andersen din 2008, exemplificând cazul Germaniei.

În 2002 Collins a calculat necesarul mediu de cicluri FIV la nivel global la un minim de 1500 cicluri pentru un milion de locuitori. În România, utilizarea acestor tehnici a fost în 2013 de numai 8,3% din necesar, respectiv 125 de cicluri FIV la un million de locuitori, conform statisticilor Agenţiei Naţionale de Transplant.

SRFRA susţine politicile publice care au ca scop îmbunătăţirea sănătăţii reproducerii prin educarea populaţiei şi creşterea accesului la tratament.

Unul din proiectele pilot de cercetare la care ne-am asociat recent are ca obiectiv îmbunătăţirea calităţii asistenţei medicale în domeniul medicinei reproductive prin implementarea unei strategii de prevenţie primară şi secundară. Adoptarea unei astfel de strategii ar putea duce pe termen lung la creşterea succesului tratamentelor şi reducerea costurilor totale necesare concepţiei unui copil prin tehnici de reproducere asistată. Sperăm să putem pune curând la dispoziţia autorităţilor rezultatele acestui studiu, pentru a servi ca bază ştiinţifică pentru proiecte şi politici viitoare.

În rezoluţia din 21 februarie 2008, Parlamentul European face un apel către ţările membre să asigure dreptul universal al cuplurilor de a avea acces la tratamentele de fertilitate.

Derularea subprogramui naţional FIV/ET vine în sprijinul numeroaselor cupluri care se confruntă cu necesitatea accesării unor tratamente eficiente. Mai mult, reluarea subprogramului va asigura coerență cu celelalte state europene în abordarea legislativă şi medicală a acestui domeniu.

SRFRA doreşte să pună la dispoziţia autorităţilor expertiza şi puterea sa de muncă pentru demararea şi implementarea cu succes a subprogramului FIV/ET.

Speram că, în viitor, cât mai multe cupluri care îşi doresc o familie să aibă acces la tehnologiile moderne de tratament, atunci când, din motive medicale, acest minunat deziderat le este inaccesibil.

Pentru a fi la curent cu noutățile, accesați www.fertilitate.expert.

Dr. Laura Dracea

În numele SRFRA,

 Dr. Laura Dracea

 Preşedinte