“Artă și Comunicare” de Adrian Leonard Mociulschi, Curtea Veche, 2013

Dedicația scriitorului Adrian Leonard Mociulschi pentru literatura științifică este cunoscută publicului de la noi. Autorul bestseller-ului “Poetică, matematică și armonie muzicală”,  Adrian Mociulschi a publicat de curând o nouă carte, intitutulată “Artă și Comunicare”,  la editura Curtea Veche Publishing. Despre acest volum, Neagu Djuvara a declarat următoarele: “Adrian Leonard Mociulschi, plimbându-ne printr-o fantastică panoramă a tuturor artelor şi a gândirii, peste mări şi ţări şi peste mileniile istoriei umane, ne descoperă legături şi corespondenţe la care n-am cugeta în chip firesc şi care totuşi sunt, şi care ne asigură că arta nu doar că nu se răspândeşte, ci n-are semnificaţie, n-are fiinţă, fără comunicarea dintre Creator şi noi. O carte originală, care merită să fie citită.” Prefaţa cărţii este semnată de profesorul universitar dr. Grigore Constantinescu, volum având ca punct de plecare motto-ul matematicianului german David Hilbert : “Ştim că avem nevoie să ştim”. Paginile volumului sunt consacrate analizei transformărilor care au avut loc, de-a lungul istoriei, în procesul de comunicare.

Urmașul unei vechi familii de nobili polonezi, Adrian Mociulschi rămâne fidel crezului său,  potrivit căruia “nu există decât un singur tip de nobleţe, cea a spiritului”, care explică dedicația autorului pentru educație și cultură.  Autorul a mai publicat, tot la editura Curtea Veche, volumul “Evul Mediu: Arhitectura si Muzica” – rezultatul unui studiu de caz realizat la Institutul MIDAS (Music Institute for Doctoral Advanced Studies). Continuând problematica ridicată de sincretismul artelor, integrate în așa-numitul quadrivium al Evului Mediu (în care muzica își regăsea statutul de știință, alături de matematică și de astronomie),  titlul Artă și Comunicare arată legatură indisolubilă dintre cultură și mijloacele mass-media, considerând că tot ceea ce există astăzi în conștiința colectivă decurge din câmpul comunicării de masă.

Laura Yvette