Proiectare arhitectură: Certificatul de Urbanism

Înainte să vă gândiţi la alegerea modelului de casă şi la proiectarea arhitecturii construcţiei, biroul de arhitectură CUB Architecture vă recomandă să vă concentraţi atenţia pe achiziţia terenului şi să nu omiteţi elemente precum obţinerea Certificatului de Urbanism, înainte să semnaţi contractul de vânzare-cumpărare.

Certificatul de Urbanism se obţine de la Primăria de care aparţine terenul şi are rolul de a reglementa condiţiile urbanistice şi juridice pentru construcţia unui imobil.

Se specifică actele şi documentele necesare, precum avize şi acorduri dar şi studii de specialitate ca parte integrantă a documentaţiei tehnice de autorizare.

Proiecte de vile şi pensiuni – Arhitect Gabriel Raicu

„Primii paşi în construcţia unei locuinţe noi sunt alegerea terenului pe care va fi construită casa şi alegerea modelului de casă potrivit pentru terenul ales dar şi realizarea proiectelor de arhitectură. Alegerea terenului este importantă pentru că, în funcţie de condiţiile sau restricţiile pe care acesta le impune, se va putea realiza modelul de casă ales sau vor fi necesare şi modificări şi ajustări”, arhitect Gabriel Raicu.

Semnificaţia indicilor din certificatul de urbanism

Cei mai importanţi indici de urbanism sunt:

– P.O.T. – Procent de ocupare a terenului – acest indice specifică suprafaţa maximă construită la sol, respectiv amprenta clădirii, în raport cu dimensiunea totală a terenului. Procentul de ocupare a terenului se calculează că raport între Aria Construită la sol şi Aria Terenului, înmulţit cu 100: AC/AT x 100.

– C.U.T. – Coeficientul de utilizare a terenului – de cele mai multe ori acest coeficient reprezintă numărul de nivele admise ale construcţiei, dacă este vorba de proiectare case cu mansarda sau case cu etaj, iar în general se referă la cât de mult se poate construi pe un teren. Pentru calcularea acestui coeficient, se ia în considerare doar suprafaţa construită desfăşurată supraterana.

– Hmaxim – înălţimea maximă admisă a construcţiei de care se va ţine cont în realizarea proiectelor de case. Acest indice este restrictiv mai ales în zonele protejate dar şi în zonele adiacente aeroporturilor, sau în zonele în care există un caracter rezidenţial sau în apropierea monumentelor.

– Retragerile minime impuse sunt, în general, de două feluri: impuse prin Regulamentul de Urbanism, dacă acesta există şi este validat de Primăria de care aparţine respectivul teren, sau impuse prin Codul Civil. Retragerile minime impuse trebuie respectate pentru a se putea obţine Autorizaţia de Construcţie şi Recepţia Lucrărilor executate.

Prin Certificatul de Urbanism se mai pot solicita studii de specialitate în cadrul proiectului de arhitectură: studiul geotehnic, ridicare topografică, expertize de rezistenţă, studii de impact etc. Aceste studii şi analize sunt realizate de persoane şi firme autorizate.

Pentru zonele urbane se pot solicita verificări de proiecte atestate M.L.P.A.T, făcute de verificatori de specialitate pentru fiecare categorie de cerinţă de calitate/verificare, pentru fiecare proiect în parte.

Se poate demara etapă de proiectare a casei fără Certificatul de Urbanism?

Chiar dacă nu s-a obţinut Certificatul de Urbanism, se poate trece la etapele următoare, precum studiul de proiect şi realizarea proiectelor de arhitectură dar demersurile vor fi în dezavantajul beneficiarului. Arhitectul va ţine cont în propunerile pe care le face de situaţiile cele mai defavorabile, ca să evite astfel modificări majore la temă de proiectare, ce pot interveni odată cu obţinerea Certificatului de Urbanism. De aceea, vă recomandăm ca, în paralel cu studiile de proiectare, să obţineţi Certificatul de Urbanism de la Primăria de care aparţine terenul.

Despre Sc Cub Arhitecture Srl
CUB Architecture este partenerul de care aveţi nevoie pentru construirea unui imobil modern şi elegant, confortabil şi economic. Fie că doriţi să construiţi o locuinţă, o casă de vacanţă sau o vilă, o construcţie industrială sau o clădire de birouri, arhitecţii şi inginerii noştri va asigura servicii complete de proiectare şi consultanta pe durata execuţiei.

Cu biroul de arhitectură CUB Architecture veţi beneficia de servicii de proiectare arhitectura la costuri corecte dar şi de soluţii de optimizare a bugetului alocat construcţiei, pentru că noi eficientizam spaţiul de care dispuneţi, estimăm corect materialele necesare şi vă oferim soluţiile optime pentru realizarea clădirii.