“Artă şi comunicare” de Adrian Leonard Mociulschi

“Cărţile sunt cărăuşii civilizaţiei. Fără cărţi istoria e mută, literatura nu are glas, ştiinţa paralizată, iar gândirea şi meditaţia suspendate. Cărţile sunt motoare ale schimbării…” spunea odinioară scriitoarea americană Barbara W. Tuchman, laureată a Premiului Pulitzer.  Cărţile sunt prieteni de nădejde, după Victor Hugo, cărţile sunt artă şi comunicare după cum se vede şi din opera tânărului scriitor şi compozitor Adrian Leonard Mociulschi.

Oglindirea cunoaşterii prin mijloace artistice este un demers propriu literaturii ştiinţifice, asupra căreia Adrian Leonard Mociulschi s-a aplecat imediat după obţinerea înaltului titlu academic de doctor în muzică (conferit cu distincţie, cum laude). Roadele cercetărilor sale au constituit premisele titlurilor de mare succes care au urmat : “Poetică, Matematică şi Armonie Muzicală”, “Evul Mediu: Arhitectura şi Muzica” etc.

Cel mai recent volum al autorului, care va fi lansat în această toamnă, este intitulat chiar “Artă şi Comunicare” şi va apare la Editura Curtea Veche Publishing. Cartea îşi propune să exploreze resorturile lăuntrice ale celor doi piloni ai activităţii umane, respectiv arta (privită ca un act de cultură) şi comunicarea (abordată ca o condiţie necesară a civilizaţiei). Autorul caută să verifice dacă există un raport de egalitate, urmărind manifestările artistice ca fenomene de relaţii din preistorie şi până în era spaţială.

Reunind elemente de cercetare post-doctorală, aprofundate la Institutul MIDAS (Musical Institute for Doctoral Advanced Studies), cu propria reflecţie socială din perspectiva mainstream-ului, “autorul ne conduce către descoperirea tâlcurilor unor taine contemporane,  printre care manipularea pare cea mai ameninţătoare, iar incertitudinile par cele mai seducătoare” – după cum scrie în prefaţa cărţii Grigore Constantinescu.

“Adrian Leonard Mociulschi, plimbându-ne printr-o fantastică panoramă a tuturor artelor şi a gândirii, peste mări şi ţări şi peste mileniile istoriei umane, ne descoperă legături şi corespondenţe la care n-am cugeta în chip firesc şi care totuşi sunt, şi care ne asigură că arta nu doar că nu se răspândeşte, ci n-are semnificaţie, n-are fiinţă, fără comunicarea dintre Creator şi noi. O carte originală, care merită să fie citită.” – a declarat Neagu Djuvara.

Autorul, dublu licenţiat în teologie şi în muzică, este urmaşul unei vechi familii aristocratice, de origine poloneză. Printre prestigioasele distincţii internaţionale nominale sau colective care i-au fost conferite enumerăm Premiul China Radio International, Premio Presidente de la Diputación de Valencia (Regatul Spaniei) şi Fryderyk Awards (Polonia).

Laura Yvette