Profesionistul de miercuri: Dumitru Pop

Cultura populară, sub dublul ei aspect, material (etnografia) şi spiritual (folclorul), constituie leagănul culturii universale” (Pop, Dumitru. Martor atent şi modest părtaş la istorie).

Dumitru Pop este un folclorist şi etnolog , fiul unor ţărani din Maramureş. Acesta şi-a început cariera ca asistent universitar, apoi a fost numit lector, conferenţiar, profesor, până la titlul de profesor consultat pe care îl deţine şi astăzi la Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj Napoca. Primul studiu important scris de acesta este Folcloristica Maramureşului. Obiceiuri agrare în tradiţia populară românească (1989) este alcătuit din câteva studii distincte: Între obiceiurile calendaristice şi cele legate de vârstele omului, Pluguşorul – sinteză folclorică românească, Paparuda, Caloianul, Drăgaica, Imagini de colindă în cântecul ceremonial de seceră.

Profesorul Dumitru Pop demonstrează prin explicarea ritualurilor agrare, vechimea agriculturii ca ocupaţie în spaţiul românesc. Prin lucrările sale acesta a adus o contribuţie monumentală în domenii precum folcloristica şi etnologia, definind identitatea românească valorizând moştenirea strămoşilor. Acesta este un susţinător al păstrării valorilor naţionale, folclorul reprezentând atât o parte a trecutului dar şi o poartă către viitor. Acesta este autorul a numeroase culegeri folclorice, ce conţin cântece şi poezii ale oamenilor de rând. Fiind un academician acesta este un important pion în consolidarea folclorismului ca o ştiinţă de sine stătătoare în România.

Cristina Mîrzoi

Sursă foto: www.agentiadecarte.ro